welcome To weblog Information Mellinium

کد آهنگ

زبان اشاره از پشت تلفن همراه! به نظر کمی عجیب می آید اما این پروژه ای است که توسط دانشگاه واشنگتن UW در حال تحقیق و اجراست.

به گزارش بخش خبر شبکه فن آوری اطلاعات ایران از IT News، ممکن است با خود فکر کنید که این پروژه با چه هدفی صورت می گیرد اما می بینیم که گاهی یک پیام کوتاه و یا یک پیام فوری چقدر می تواند مورد سوء تعبیر قرار گیرد.

در حالیکه تلفن هایی مانند EV 4G و iPhone 4 قابلیت اجرای کنفرانس ویدئویی را دارند این ویژگی وابسته به این است که کاربر تلفن را جلوی یکی از دستان خود که حرکات زبان اشاره را انجام می دهد نگه دارد، که البته در این حالت استفاده از زبان اشاره با یک دست دشوار می شود.

مشکل دیگری که متوجه این طرح است محدودیت پهنای باند است که مشکلاتی را حین اتصال و البته هنگام صدور صورتحساب فراهم می آورد.

با این حال این تیم در نظر دارند تا جهت اجرای پروژه خود از MobileASL با یک دهم پهنای باند کنفرانس ویدئویی iPhone 4 Face Time استفاده نمایند.

در این تحقیق 11 دانشجویی که به طور مادرزاد ناشنوا و یا شنوایی اندک بودند شرکت داشتند و 200 تماس تلفنی که میانگین هر کدام 90 ثانیه بود انجام شد. 
 

منبع: شبکه فناوری اطلاعات ایران: http://www.iritn.com/

Google

در این وبلاگ
در کل اینترنت
کد جست و جوی گوگل
Most powrful metasearch engine Glseek.com

Best Metasearch Engine In The World

........................................آخرین اخبار فن آوری