welcome To weblog Information Mellinium

کد آهنگ

نتایج مراحل اولیه دکتری منتشر شد اما باید به دست اندرکاران سازمان سنجش تبریک و خسته نباشید گفت با آن همه هیاهو و ادعا و برگزاری آزمون دکتری در حد عمومی انتظار می رفت کسانی در مرحله اول قبول شوند که کمتر بار علمی و تخصصی دارند چراکه تعیین کننده اصلی نتایج آزمون هوش و استعداد تحصیلی و تا حدودی هم زبان بود و خبری از تخصص و محک زدن بار علمی نبود نتایج آزمون حاکی از آن بود که اگر آزمون­ها همانند قبلی توسط دانشگاه­ها منتهی با نظارت بیشتر نهادی برگزار شود نتیجه بهتری دربر دارد.

یکی از دانشگاه­هایی که آزمونهای دکتری به بهترین وضع ممکن بدون دخالت گروه ها برگزار می شد و می توانست الگوی مناسبی برای انتخاب بهترین افراد واجد شرایط برای ورود به مرحله دکتری بود دانشگاه فردوسی مشهد است. سازمان سنجش می توانست از تجربیات چنین دانشگاه هایی برای برگزاری آزمون دوره های دکتری استفاده نمایید نه اینکه از روی بی تجربگی و بی عدالتی خواسته باشد تنها آزمونی برگزار شود و نتایجی را اعلام نماید.

Google

در این وبلاگ
در کل اینترنت
کد جست و جوی گوگل
Most powrful metasearch engine Glseek.com

Best Metasearch Engine In The World

........................................آخرین اخبار فن آوری