اطلاعیه

قابل توجه دانشجویانی که با من درس مجموعه سازی 1 را دارند

         به دلیل اینکه تعداد جلساتی برگزاری در طول ترم فقط 2 روز است، لذا با توجه به این موضوع نسبت به مرور درسها برای رفع اشکالات و پرسشهای خود که اولین جلسه در تاریخ 27/ 1/ 88 برگزار می شود آماده باشند.با تشکر


علی اکبر سرپرست: لطفاً با ایمیل : aas_1354@hotmail .com یا aas_1354@yahoo.com  تماس بگیرید.