تبریک فطر

  

مژده ای دل که دگر باد صبا باز آمد   

هدهد خوش خبر از طرب صبا باز آمد

  

 

 

عیدتان مبارک 

 

فرارسیدن عید سعید فطر  را به تمامی مسلمان جهان تبریک می گوییم.