فراخوان مقاله یازدهمین همایش سراسری دانشجویی دانشگاه الزهراء

انجمن علمی دانشجویی کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه الزهراء برگزار می کند  

همایش:

نمایه سازی و چکیده نویسی: کاربردها، پیشرفت ها، تنگناها، راهکارها

محورهای همایش:

نمایه سازی: منابع چاپی/الکترونیکی

اصطلاح نامه ها و هستی شناسی

نمایه سازی ماشینی

چکیده نویسی: منابع چاپی/ الکترونیکی

چکیده نویسی خودکار

نمایه سازها، چکیده نویس ها، کاربرها

مهلت ارسال چکیده مقالات:10/11/88

اعلام داوری مقالات : 15/12/88

مهلت ارسال متن کامل مقالات:10/1/89

اعلام داوری مقاله ها:25/1/89

آدرس: تهران، میدان ونک، ده ونک، دانشگاه الزهرا(س)

تلفن: 09360174402

زمان برگزاری همایش: اردیبهشت۸۹

از علاقه مندان دعوت میشود مقالات خود را به آدرسSem11.alzahra@gmail.com  ارسال نمایند.

پوٍستر فراخوان مقاله