تسلیت

بازگشت همه بسوی اوست


درگذشت دانشمند فرهیخته عرصه علوم کتابداری و اطلاع رسانی دکتر اسد اله آزاد را به خانواده آن عزیز از دست رفته و جامعه کتابدارن و اطلاع رسانان ایران تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال علو درجات برای آن مرحوم و صبر برای بازماندگان وی خواستاریم. 


از طرف وبلاگ هزاره اطلاع رسانی