نتایج آزمون دکتری دانشگاه تهران

 تبریک

با خبر شدیم که از میان شرکت کنندگان آزمون دکتری دانشگاه تهران تنها یک نفر آن هم جناب آقای داریوش علیمحمدی پذیرفته شده اند وبلاگ هزاره اطلاع رسانی این موفقیت را به ایشان تبریک می گوید و امید کسب درجات بالاتر را برای این اندیشمند جوان کتابداری دارد .