welcome To weblog Information Mellinium

کد آهنگ

در دنیای که امروز زندگی می کنیم میدان نبرد برای بدست آوردن اطلاعات است

امروزه کشورهایی می توانند در این میدان پیروز شوند که بتوانند در این زمینه فعالیت گسترده داشته باشند.

از تمام دوستانی که در زمینه ی اطلاع رسانی فعالیت دارند خواشمنداست که ما را در این زمینه یاری دهند .

با تشکر

علی اکبر سرپرست

Google

در این وبلاگ
در کل اینترنت
کد جست و جوی گوگل
Most powrful metasearch engine Glseek.com

Best Metasearch Engine In The World

........................................آخرین اخبار فن آوری